Algemene voorwaarden:

Om duidelijkheid te geven over verschillende praktische zaken binnen de praktijk zijn de volgende voorwaarden en huisregels opgesteld.

Afspraken afzeggen:
Afspraken kunnen uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden. Bij te late afzegging of niet of te laat verschijnen op de afspraak zal het gebruikelijke tarief van de sessie in rekening worden gebracht. Verschuiven van een afspraak is in principe mogelijk binnen dezelfde werkweek.

Betalingstermijn:
Per maand worden de sessies kunstzinnige vaktherapie beeldend van die maand gefactureerd. Rekeningen dienen binnen de betalingstermijn van 30 dagen te worden voldaan. De factuur kan eventueel gedeclareerd worden bij de aanvullende zorgverzekering afhankelijk van de polis.

Privacy waarborg:
Alle patiëntgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Er wordt alleen een verslag naar de verwijzer gestuurd als daar toestemming voor is gegeven.

Kwaliteitswaarborg:
In de voorwaarden van de beroepsvereniging FVB wordt vastgesteld dat de vaktherapeut, naast een afgeronde erkende beroepsopleiding, moet voldoen aan eisen met betrekking tot kwaliteitsbevordering door het volgen van voldoende bij- en nascholing en deelname aan een intervisiegroep met collega vaktherapeuten. Er is door de vereniging voorzien in een klachten- en tuchtreglement.

Registratie:
Geregistreerd vaktherapeut beeldend Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).
Register Vaktherapie: beeldende therapie met aantekening Antroposofisch Geïnspireerd (AG).
Registratienummer 111324.
AGB-code praktijk 90-50978 | AGB-code zorgverlener 90-042175

Astrid

Astrid

Ik reageer gemiddeld binnen 4 uur.

I will be back soon

Astrid
Hoi,
Ik ben Astrid van Kleur is Kracht, waarmee kan ik je helpen?
WhatsApp